Ladok

Extra uppgraderingar i nya Ladok – produktionsmiljö till version 99.2 och 99.3

Måndag, 2018-03-05 från kl 05:30 till senast kl 09.00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering till version 99.2 för att hantera problem kopplade till hämtning av deltagarlista på kurstillfälle som bl a medför problem för lärosätens integrationer. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Tisdag, 2018-03-06 från kl 05:30 till senast kl 09.00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en ytterligare extra uppgradering till version 99.3.  Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-03-02 | Ladoksupporten