Ladok

Extra uppgradering nya Ladok – testmiljö

Vi behöver omgående göra en uppgradering av nya Ladok-testmiljö till version 96.3.  Under tiden uppgraderingen sker, ca 20- 40 minuter, kommer miljön inte att vara tillgänglig. 

Har du frågor? Kontakta Ladoksupport.

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte.

2018-01-29 | Ladoksupporten