Ladok

Extra uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö till version 1.6.1

Tisdag, 2018-06-12 från kl 05:30 till kl 09:00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering,

som innehåller prioriterade felrättningar inför produktionssättningen av KTH och SH.

Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09:00 kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se allmän leveransinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-06-08 | Ladoksupporten