Ladok

Extra uppgradering i nya Ladok – produktionsmiljö 1.9.2

Fredag, 180824 från kl 05.30 till kl 09.00 kommer nya Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering till version 1.9.2. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

För information om leveransen se Versionsinformation: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation

För mer information om vilka ärenden som ingår i uppgraderingen se ärenden märkta med aktuell version på sidan ”Kända fel” under Versionsinformation.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-22 | Ladoksupporten