Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.21.1

Måndag 2019-02-18 kl 04.00 till kl 06.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering bl a för att rätta problem att klarmarkera och attestera resultat i vissa webbläsare. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 06.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.

2019-02-15 | Ladoksupporten