Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.18.2

Tisdag, 2019-01-15 från kl 07.00 till kl 08.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering. Under tiden kommer deltjänsten Resultat att påverkas. Det kan vara problem att söka kurstillfälle på startsidan samt att rapportera resultat. Visning av resultat i Studentgränssnittet påverkas också.

Senast kl 08.00 kommer Ladok – produktionsmiljö fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.

2019-01-14 | Ladoksupporten