Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.16.3

2018-11-26 från kl 12.00 till kl 12.30 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering som krävs för att hantera och undvika ytterligare problem kopplade till fel vid borttagning av registrering som ger oönskade borttag av aktivitetstillfällesanmälan samt problem att hämta intyg i studentgränssnittet, hantering av bilagor i bevisärenden.

Under tiden kommer miljön inte vara tillgänglig.

Senast ca kl 12.30 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.

2018-11-26 | Ladoksupporten