Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.14.3

Idag från kl 16.00 till kl 17.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering för att hantera ett problem i tjänsten Uppföljning. Under tiden kommer fliken uppföljning inte vara tillgänglig. Integrationer som tar emot feeds kan påverkas och rapporter (inklusive SCB-rapporter) kan inte skapas. Studentgränssnittet påverkas inte.

Senast kl 17.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt efter uppgraderingen.

2018-10-26 | Ladoksupporten