Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.13.3

Idag från kl 13.00 till kl 14.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering, som innebär att tjänsterna Resultat och ExtIntegraion kommer att startas om. Omstarten kommer ske ca kl 13.15. Under tiden kommer det inte vara möjligt att söka kurstillfälle på startsidan eller rapportera resultat. Visning av resultat i Studentgränssnittet samt överföringar till CSN, SCB, NyA, MiV och Ping kommer också påverkas av omstarten.

Uppgraderingen görs för att hantera problem kopplade till attestering av rättad titel i resultat, borttagning av tillgodoräknade beslut samt problem i Migrationsverkets integration mot Ladok.

Senast kl 14.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation så snart som möjligt.

2018-10-12 | Ladoksupporten