Ladok

Extra uppgradering i Ladok – produktionsmiljö 1.11.2

Fredag, 2018-09-21 från kl 05.30 till kl 09.00 kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en extra uppgradering för att hantera problem kopplade till examensansökan i studentgränssnittet samt förberedelse för borttag av betyg. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Senast kl 09.00 kommer miljön fungera normalt igen.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

2018-09-19 | Ladoksupporten