Ladok

Extra uppgradering i Ladok – integrationstestmiljö – till version 1.30.8

Tisdag, 2019-07-09 från kl 04.00 till kl 06.00 kommer Ladok – integrationstestmiljö påverkas av en extra uppgradering.

En informationsmigrering avseende förväntat deltagande för student behöver genomföras innan terminsstart. Detta för att, via Extern integration, serva kommande vy för Nationell översikt (student) samt för förbättringar för anmälan inom program.

Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Versionsinformation publiceras på sidan https://confluence.its.umu.se/confluence/display/RNNL/Versionsinformation senast två dagar innan ordinarie uppgradering.

Vid extra uppgradering kan versionsinformationen komma att publiceras i samband med själva uppgraderingen.

2019-08-05 | Ladoksupporten