Ladok

Driftstörningen i Ladok-produktionsmiljö

Det kan fortsatt upplevas problem i Uppföljning i Ladok – produktionsmiljö, som innebär att vissa rapporter kan ta längre tid än normalt alternativt tima ut.

En åtgärd för att förbättra hanteringen i miljön har identifierats och läggs in i miljön så snart som möjligt (troligtvis under morgondagen).

Vi fortsätter att bevaka miljön och återkommer senast imorgon (onsdag) med mer information.

2022-01-18 | Ladoksupporten