Ladok

Driftstörningen i Ladok-produktionsmiljö

Ett problem inträffade i Resultattjänsten och vi har startat om tjänsten. Miljön fungerar nu normalt.
Problemet har inte påverkat publiceringen från NyA. Vi felsöker fortsatt den bakomliggande orsaken och bevakar miljön.

2021-12-22 | Ladoksupporten