Ladok

Driftstörningen i Ladok-produktionsmiljö

Vi har under dagen haft hög belastning i produktionsmiljön och utreder orsaken till detta samt om åtgärder behöver genomföras.

2019-09-18 | Ladoksupporten