Ladok

Driftstörning i Ladok – testmiljö

Från och med klockan 12.00 idag 20200706 kommer Ladok – testmiljö att påverkas av en driftstörning. Uppföljningsdatabaserna mot lärosätenas BI-system kommer under perioder att vara otillgängliga och ingen synkronisering av data kommer att genomföras. Driftstörningen beräknas pågå fram till och med fredag 20200710.

 

2020-07-06 | Ladoksupporten