Ladok

Drift och utveckling av Ladok fortgår som vanligt

Driftorganisation för Ladok har access till alla driftmiljöer (Produktion, Test, Utbildning och Integrationstest) via säkra fjärranslutningar. Larmhantering, övervakning, konfigurering, uppgradering med mera kommer därför fortgå som vanligt även under den aktuella situationen.  Även utvecklare, testare, verksamhetsexperter och supportpersonal har goda möjligheter att arbeta hemifrån. Inom Ladoks distribuerade organisation är distansarbete sedan länge en naturlig del i  vardagen. Allt arbete inom Ladok kommer därför tillsvidare att fortgå som vanligt.

 

2020-03-18 | Ladoksupporten