Ladok

Begränsning i möjlighet att ändra identitetsuppgifter

Inför kommande produktionssättning av nya Ladok för Högskolan Väst och Karolinska Institutet kommer inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter att ske från fredag 10/11 kl 15 till när produktionssättningen är klar, torsdag 16/11 kl 11. Inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter kommer också att ske inför produktionssättning av Högskolan i Halmstad och Linnéuniversitetet från fredag 1/12 kl 15 till när produktionssättningen är klar, torsdag 7/12 kl 11.

Inaktivering av ändringar i identitetsuppgifter kommer att göras i nya Ladok strax före och under produktionssättningar. Syftet är att säkerställa att inga ändringar kan göras i nya Ladok som äventyrar överensstämmelsen med gamla Ladok för de produktionssättande lärosätena. Under inaktiveringen går det inte att byta personnummer, ersätta studentidentitet eller skapa alias i nya Ladok. Det går dock bra att göra dessa handgrepp i Antagningssystemet (NyA) eller gamla Ladok, med undantag för det lärosäte som är under produktionssättning.

Ändringar som genomförs i NyA på studenter som finns etablerade i nya Ladok, alternativt om det kommer uppdateringar från folkbokföringen på studenter som finns etablerade i nya Ladok, kommer att uppdateras i nya Ladok i och med att systemet öppnar efter slutförd produktionssättning.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-11-06 | Ladoksupporten