Ladok

Åtgärdat driftstopp i Ladok-produktionsmiljö och -testmiljö

Produktionsmiljön för Ladok har nu startats upp och öppnats för användare.

Även Testmiljön för Ladok har startats upp.

Övriga Ladok-miljöer startas upp allt eftersom.

Vi återkommer med information via driftmeddelande på ladok.se när respektive miljö åter är igång.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-08-15 | Ladoksupporten