Ladok

Åtgärdad driftstörning MIT-IK

MIT-IK fungerar nu normalt.

Problemet med användarbehörigheter har åtgärdats.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-06-07 | Ladoksupporten