Ladok

Åtgärdad driftstörning i samtliga Ladokmiljöer

Samtliga Ladokmiljöer fungerar nu normalt.

Orsaken till driftstörningen var en överbelastningsattack mot flera svenska lärosäten där även Umeå universitet och Ladok påverkades.

2023-02-12 | Ladoksupporten