Ladok

Åtgärdad driftstörning i MIT-Integration

MIT-Integration fungerar nu normalt.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-06-21 | Ladoksupporten