Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö – Uppföljning

Vi kan nu se att alla köade rapportjobb har hanterats i miljön. Det innebär att ni nu kan prova att lägga de rapportjobb som ni eventuellt väntat med på nytt. Vi fortsätter följa hur rapporter hanteras i miljön och analyserar bakomliggande orsaker. Vi kan fortsatt behöva avbryta rapportjobb om vi ser att de låser upp för andra.

 

 

2019-03-20 | Ladoksupporten