Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok – produktionsmiljö

Ladok – produktionsmiljö fungerar nu normalt.

SCB har har hittat orsaken till problemet med överföringen och har gjort ändringar på sin sida. Överföringen av filer fungerar igen och rapporteringen för första halvåret 2022 kan slutföras.

För de filer som redan har skapats och som har status ”Mottagen” kan alternativet ”Överför” väljas.

2022-09-29 | Ladoksupporten