Ladok

Åtgärdad driftstörning i Ladok – integrationstestmiljö

Ladok – integrationstestmiljö fungerar nu åter normalt.

Det kan fortsatt vara problem med åtkomst till uppföljningsdatabasen för vissa lärosäten. Åtgärder pågår fortsatt under måndag för att hantera dessa.

2021-06-04 | Ladoksupporten