Ladok

Åtgärdad driftstörning i flera miljöer

Ytterligare åtgärder har genomförts för att åtgärda gårdagens prestandaproblem och miljöerna ska nu fungera normalt. 

Kontakta gärna Ladoksupport  om ni upplever fortsatta eller nya problem.

2017-11-07 | Ladoksupporten