Ladok

Åtgärdad driftstörning externa integrationer i nya Ladok – produktionsmiljö

Externa integrationer i nya Ladok – produktionsmiljö- produktionsmiljö fungerar nu åter normalt.

I samband med uppgraderingen till version 1.0.0 av nya Ladok genomfördes även en större teknisk uppgradering av produktionsmiljön, som tyvärr innebar att alla inställningar för tjänstekonfigurationer blev inaktiverade.

Alla nationella inställningar för detta har nu återställts, men varje lärosäte behöver själv uppdatera sina lokala inställningar för ’Avisering till användare aktiverad’, ’Avisering till studenter aktiverad’ och ’Beställning av behörigheter aktiverad’.  

Vi vill därför uppmana er att kontrollera och om ni ser behov uppdatera era inställningar för detta.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport

Om du är student, lärare eller administratör och vill veta mer, kontakta din lokala support på ditt lärosäte

2018-03-15 | Ladoksupporten