Ladok

Åtgärd i nya Ladok – Produktionsmiljö under denna vecka

Så snart som möjligt under denna vecka behöver en extra uppgradering göras i nya Ladok – Produktionsmiljö.

Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Uppgraderingen behöver tas in för att rätta hantering av personuppgifter från persontjänsten.

Vi återkommer med nytt driftmeddelande så snart tidpunkt är beslutad.

Har ni frågor?

Kontakta Ladoksupport

2017-08-21 | Ladoksupporten