Ladok

Angående prestandaproblemen i produktionsmiljön

Under den senaste tiden har vi haft problem med prestandan i produktionsmiljön vilket vi beklagar. Vi är väl medvetna om att det är terminsstart och därmed många studenter som vill registrera sig. Det är precis detta som är problemet. Våra inställningar i produktionsmiljön baserar sig på ett antagande om hur stor belastningen kommer att bli men i detta fall har vi underskattat denna. Det har varit betydlig fler studenter som samtidigt önskat att registrera sig än vad vi uppskattat. Vi har därför löpande justerat upp kapaciteten i miljön. I inledningen av förra veckan genomförde vi ett antal åtgärder, men dessa var tyvärr inte tillräckliga vilket medförde att vi tvingades att genomföra ytterligare åtgärder under gårdagen (måndag). Dessa verkar ha haft effekt och vi ser inte alls samma problem idag. Antalet studenter som registrerar sig är inte heller lika stort idag. Vi fortsätter att aktivt följa belastningen av systemet för att snabbt kunna vidta ytterligare åtgärder om det återigen visar sig att produktionsmiljön blir överlastad.

Staffan Ekstedt
Ansvarig för driften av Ladok

2019-01-22 | Ladoksupporten