Ladok

Ändrade dagar för uppgradering av test- och produktionsmiljön

Veckan före midsommar (v25) och tillsvidare ändras dag för uppgradering av test- och produktionsmiljön. Nya dagar för uppgradering blir måndag (test) och onsdag (produktion). Detta innebär att en ny release blir tillgänglig snabbare och mer tid erhålls för att rätta eventuella fel före den kommande helgen. En förfrågan om detta gick ut 20190425 till lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner. Svaren var enhälligt positiva till förändringen varför ändringen nu genomförs. Observera att Integrationstestmiljön fortfarande uppgraderas på fredagar och alltså inte påverkas av ändringen.

2019-05-22 | Ladoksupporten