Ladok

2022-11-28 kl. 04:00-07:00 kommer Ladok – testmiljö att stängas ned för serverunderhåll. Under pågående servicefönster kommer miljön inte att vara tillgänglig.

Ett tidigare meddelande gjorde gällande att servicefönstret skulle sluta 05:00, men det har visat sig vara otillräckligt.

2022-11-24 | Automatiska systemmeddelanden