Utbildningsmiljö

Alla lärosäten har tillgång till en gemensam miljö som kan användas för lokal utbildning i Ladok.

Utbildningsmiljön innehåller en kopia av lärosätets data från produktionsmiljön. Ny kopia från produktion tas fyra gånger per år (en gång per kvartal) samtidigt som uppgradering till ny versionen av systemet genomförs.

Miljön innehåller samma användare och behörigheter som produktionsmiljön. Det är möjligt för lärosätet att lägga upp nya användare i utbildningsmiljön, dessa försvinner dock när ny kopia från produktionsmiljön läggs in.

Observera att det inte går att återställa datat i miljön till ett tidigare läge.

 

Ladok – Utbildningsmiljö
System https://www.utbildning.ladok.se/
Ladok för studenter https://student.utbildning.ladok.se/

Obs, för att kunna logga in i Ladok för studenter måste man vara anställd vid lärosätet.

API
Stängt
Externa integrationer
Saknas
Uppföljningsdatabas
Ej tillgänglig
Version Visas i sidfoten i Ladok för personal. Uppgraderas till ny version varannan vecka (normalt dagen innan produktionsmiljön).
Användning Utbildningsmiljö för alla lärosäten.
Uppgraderingar Se uppgraderingskalender
Data i systemet Kopia från produktion som uppdateras cirka 4 ggr per år. Se uppgraderingskalendern för aktuella datum. Användare och behörigheter som inte finns i produktionsmiljön bibehålls vid kopiering av data.

 

2022-06-02 | Webmaster