Utbildningsmiljöer

Alla lärosäten har tillgång till en gemensam miljö som kan användas för lokal utbildning i Ladok.

Utbildningsmiljön innehåller en kopia av lärosätets data från produktionsmiljön. Ny kopia från produktion tas fyra gånger per år (en gång per kvartal) samtidigt som uppgradering till ny versionen av systemet genomförs.

Miljön innehåller samma användare och behörigheter som produktionsmiljön. Det är möjligt för lärosätet att lägga upp nya användare i utbildningsmiljön, dessa försvinner dock när ny kopia från produktionsmiljön läggs in.

Observera att det inte går att återställa datat i miljön till ett tidigare läge.

2019-01-24 | Malin Eivergard