Uppgraderingskalender arkiv

Här finner du tidigare händelser (minst 3 månader bakåt) i uppgraderingskalendern:

2020 Händelse
3 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.42.0
6 mars Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.43.0
9 mars Testmiljö
04.00
11.00 1.43.0
11 mars Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.43.0
17 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.43.0
20 mars Miljö för utv. av integrationer
04.00
11.00 1.44.0
23 mars Testmiljö
04.00
11.00 1.44.0
25 mars Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.44.0
31 mars Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.44.0
3 april Miljö för utv. av integrationer 04.00 11.00 1.45.0
6 april Testmiljö 04.00 11.00 1.45.0
8 april Produktionsmiljö 04.00 06.00 1.45.0
14 april Utbildningsmiljö 04.00 06.00 1.45.0
17 april Miljö för utv. av integrationer 04.00 11.00 1.46.0
20 april Testmiljö
04.00
11.00 1.46.0
22 april Produktionsmiljö
04.00
06.00 1.46.0
28 april Utbildningsmiljö
04.00
06.00 1.46.0
30 april Miljö för utv. av integrationer 04.00
09.00 1.47.0
4 maj Testmiljö
04.00
11.00 1.47.0
6 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.47.0
12 maj Utbildningsmiljö
Inklusive ny databaskopia från
produktionsmiljön
04.00
11.00 1.47.0
15 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.48.0
18 maj Testmiljö
04.00
11.00 1.48.0
20 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
26 maj Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
29 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.49.0
1 juni Testmiljö 04.00
11.00 1.49.0
3 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
9 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
12 juni Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.50.0
15 juni Testmiljö
04.00
11.00 1.50.0
17 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.50.0
23 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.50.0

 

 

 

 

 

 

2020-09-08 | Webmaster