Uppgraderingskalender arkiv

Här finner du tidigare händelser (minst 3 månader bakåt) i uppgraderingskalendern:

2020 Händelse
30 april Miljö för utv. av integrationer 04.00
09.00 1.47.0
4 maj Testmiljö
04.00
11.00 1.47.0
6 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.47.0
12 maj Utbildningsmiljö
Inklusive ny databaskopia från
produktionsmiljön
04.00
11.00 1.47.0
15 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.48.0
18 maj Testmiljö
04.00
11.00 1.48.0
20 maj Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
26 maj Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.48.0
29 maj Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.49.0
1 juni Testmiljö 04.00
11.00 1.49.0
3 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
9 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.49.0
12 juni Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.50.0
15 juni Testmiljö
04.00
11.00 1.50.0
17 juni Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.50.0
23 juni Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.50.0
14 aug Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.51.0
17 aug Testmiljö 04.00
11.00 1.51.0
19 aug Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.51.0
25 aug Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.51.0
4 sept Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.52.0
7 sept Testmiljö 04.00
11.00 1.52.0
9 sept Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.52.0
15 sept Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.52.0
18 sept Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.53.0
21 sept Testmiljö 04.00
11.00 1.53.0
23 sept Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.53.0
29 sept Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.53.0
2 okt Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.54.0
5 okt Testmiljö 04.00
11.00 1.54.0
7 okt Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.54.0
13 okt Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.54.0
16 okt Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.55.0
19 okt Testmiljö 04.00
11.00 1.55.0
21 okt Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.55.0
27 okt Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.55.0
30 okt Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.56.0
2 nov Testmiljö 04.00
11.00 1.56.0
4 nov Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.56.0
10 nov Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.56.0
13 nov Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.57.0
16 nov Testmiljö 04.00
11.00 1.57.0
18 nov Produktionsmiljö 04.00
06.00 1.57.0
24 nov Utbildningsmiljö inkl. uppdatering av DB 04.00
11.00 1.57.0
27 nov Integrationstestmiljö 04.00
11.00 1.58.0
30 nov Testmiljö 04.00
11.00 1.58.0
2 dec produktionsmiljö 04.00
06.00 1.58.0
8 dec Utbildningsmiljö 04.00
06.00 1.58.0

 

 

 

 

 

 

2021-01-25 | Webmaster