Uppgraderingskalender arkiv

Här finner du tidigare händelser (3 månader bakåt) i uppgraderingskalendern:

2019 Händelse
4 januari Ladok – miljö för utv. av integr. 05:30 11:00 1.18.0
8 januari Ladok – testmiljö 05:30 11:00 1.18.0
10 januari Ladok – produktionsmiljö 05:30 08:00 1.18.0
15 januari Ladok – utbildningsmiljö 05:30 11:00 1.18.0
18 januari Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06.00 1.19.0
25 januari Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06:00 1.20.0
29 januari Ladok – testmiljö 04.00 11:00 1.20.0
31 januari Ladok – produktionsmiljö 04.00 06:00 1.20.0
5 februari Ladok – utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.20.0
8 februari Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06:00 1.21.0
12 februari Ladok – testmiljö 04.00 11:00 1.21.0
14 februari Ladok – produktionsmiljö 04.00 06:00 1.21.0
19 februari Ladok – utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.21.0
22 februari Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06:00 1.22.0
26 februari Ladok – testmiljö 04.00 11:00 1.22.0
28 februari Ladok – produktionsmiljö 04.00 06:00 1.22.0
5 mars Ladok – utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.22.0
8 mars Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06:00 1.23.0
12 mars Ladok – testmiljö 04.00 11:00 1.23.0
14 mars Ladok – produktionsmiljö 04.00 06:00 1.23.0
19 mars Ladok – utbildningsmiljö inkl.
ny kopia från produktionsmiljön
04.00 11:00 1.23.0
22 mars Ladok – miljö för utv. av integr. 04.00 06:00 1.24.0
26 mars Ladok – testmiljö 04.00 11:00 1.24.0
28 mars Ladok – produktionsmiljö 04.00 06:00 1.24.0
2 april Ladok – utbildningsmiljö 04.00 06:00 1.24.0

 

 

 

 

2019-04-25 | Malin Eivergard