Tekniska miljöer

Här finner du både bland annat de utbildningsmiljöer och produktionsmiljöer som är tillgängliga för nya Ladok.

Utbildningsmiljöer
Alla lärosäten kommer att få tillgång till en gemensam miljö som kan användas för lokal utbildning i nya Ladok där utbildningsmiljön innehåller lärosätets eget data.

En utbildningsmiljö sätts upp som kan användas innan produktionssättning och en annan miljö sätt upp som används efter produktionssättning.

Leverans till MIT-miljöer
MIT-miljön är en arbetskopia av systemet, som återspeglar hittills utvecklad systemfunktionalitet och användargränssnitt.

Med andra ord – i MIT-miljöerna ser lärosätena nya Ladok växa fram version för version, leverans för leverans.

Produktions- och testmiljö
Här kan du läsa mer om produktions- och testmmiljö för nya Ladok.

2017-10-31 | rebecka guzman