Tekniska miljöer

Här finner du information om de miljöer som är tillgängliga för Ladok.

Produktions- och testmiljö
Här kan du läsa mer om produktions- och testmiljö för Ladok

Utbildningsmiljö
Alla lärosäten har tillgång till en gemensam utbildningsmiljö som kan användas för lokal utbildning i Ladok.

Integrationstestmiljö

Alla lärosäten har tillgång till en gemensam integrationstestmiljö som kan användas för att testa lokala integrationer.

2020-05-13 | Webmaster