Produktions- och testmiljö

 

Ladok – Produktionsmiljö Ladok – Testmiljö
System https://start.ladok.se https://www.test.ladok.se
Ladok för studenter https://student.ladok.se https://student.test.ladok.se

Obs, för att kunna logga in i Ladok för studenter måste man vara anställd vid lärosätet.

Kontrollera examen https://student.ladok.se/kontrollera/ https://student.test.ladok.se/kontrollera/
API
Öppet Öppet
Externa integrationer
NyA, CSN, SCB Saknas
Uppföljningsdatabas
Tillgänglig Tillgänglig
Version Visas i sidfoten i Ladok för personal. Uppgraderas till ny version varannan vecka. Visas i sidfoten i Ladok för personal. Uppgraderas till ny version varannan vecka (normalt två dagar innan produktionsmiljön).
Användning Skarp hantering av alla Ladokaktiviteter.

Testa funktionalitet mot aktuell version.

Uppgraderingar Se uppgraderingskalender Se uppgraderingskalender
Data i systemet Produktionsdata Data kopierad från produktionsmiljön varannan vecka i samband med uppgradering. Användare och behörigheter som inte finns i produktionsmiljön tas bort vid kopiering av data.

 

2022-06-02 | Webmaster