Prenumerera på ärendedagbok

Prenumerera på ärendedagbok

Om du som rapporterar ärenden i Jira Ladoksupport vill följa vilka andra ärenden som har rapporterats den senaste veckan så kan du prenumerera på en ärendedagbok.

Så här gör du när du prenumererar

Instruktioner om hur du prenumererar finns i Lathund-ärendedagbok i Jira.

När du prenumererar så får du ett mejl varje vecka med en sammanställning över de supportärenden som rör Ladoks produktionsmiljö som har rapporterats in till supporten. Det är ändringar som till exempel:

  • Felanmälan
  • Frågor
  • Ändringar vad gäller nationell information
  • Ändringsbehov

Ärendena i sammanställningen sorteras efter ärendetyp och berörd produkt.

 

 

2019-11-05 | Webmaster