Ansöka om nationella behörigheter i nya Ladok

För att få nationella behörigheter i nya Ladok krävs en ansökan via Ladoksupporten. Den måste godkännas av Nationell administratör och användaren ska även skriva under en ansvarsförbindelse.

Lärosätena kan för närvarande ansöka om två typer av nationell behörighet, ’Nationell behörighet för att etablera och administrera studenter’ och/eller ’Nationell behörighet för att hantera skyddade personuppgifter (alias)’.

Ansökan gäller för personer som ska ha behörigheten i produktionsmiljön och medför de också får behörigheten i test- och verifieringsmiljöer. Behörigheten ges i MIT-IK och/eller MIT-Integration om lärosätet har tillgång till de miljöerna.

Det innebär alltså att endast de som har nationell behörighet till produktionsmiljön också kan få nationell behörighet till övriga miljöer. Detta med anledning av att alla miljöerna innehåller produktionsdata, till vilken tillgången behöver begränsas.

Enbart en till två personer per lärosäte kan få behörigheten för ’Nationell behörighet för att hantera skyddade personuppgifter (alias)’.

 Så här går det till:

  1. Lokal kontaktperson gör en ansökan/beställning via beställningsmallen Ansöka och beställa nationella behörigheter i Ladoksupportens verktyg för tjänstebeställningar.
  2. Ansökan måste sedan godkännas av nationell administratör (Matz-Ola Cajdert eller Karin Schelén), via ett godkännandeflöde i ärendet.
  3. Efter godkänd ansökan skickar supporten (elektroniskt) en ansvarsförbindelse som användaren ska skriva under.

Samma förbindelse gäller både för ’Nationell behörighet för att etablera och administrera studenter’ samt ’Nationell behörighet för att hantera skyddade personuppgifter (alias)’. Det räcker med en underskriven förbindelse för båda dessa behörigheter.

  1. Lärosätet skickar tillbaka en inskannad underskriven ansvarsförbindelse och behåller originalet.
  2. Supporten lägger upp den nationella behörighetsprofilen på det aktuella lärosätet i aktuella miljöer.
  3. Supporten tilldelar behörighet och meddelar användaren och beställaren.

Borttagning av nationella behörigheter

Så snart en person som beviljats nationell behörighet inte lägre har behov av detta ska det meddelas Ladoksupporten. Använd mallen ’Borttagning av nationella behörigheter’ i Ladoksupportens verktyg för tjänstebeställningar.

2017-11-15 | rebecka guzman