Ansöka om nationella behörigheter i nya Ladok

För att få nationella behörigheter i nya Ladok krävs en ansökan via Ladoksupporten. Den måste godkännas av Nationell administratör och användaren ska även skriva under en ansvarsförbindelse.

Lärosätena kan förnärvarande ansöka om två typer av nationell behörighet, ’Generell hantering av studentdata’ och/eller ’Hantering av skyddade uppgifter(alias)’. Ansökan kan gälla såväl MIT-miljöer som Produktionsmiljö.

 Så här går det till:

  1. Lokal kontaktperson gör en ansökan/beställning via beställningsmallen Ansöka och beställa nationella behörigheteri Ladoksupportens verktyg för tjänstebeställningar.
  2. Ansökan måste sedan godkännas av nationell administratör (Matz-Ola Cajdert eller Per Sandström), via ett godkännandeflöde i ärendet.
  3. Efter godkänd ansökan skickar supporten (elektroniskt) en ansvarsförbindelse som användaren ska skriva under.

Samma förbindelse gäller både för Generell hantering av studentdata samt Hantering av skyddade uppgifter (alias). Det räcker med en underskriven förbindelse för båda dessa behörigheter och samma underskrift gäller för samtliga miljöer som anges i beställningen.

Om en ny beställning för ytterligare miljöer kommer in senare gäller den redan underskrivna förbindelsen, men nya godkännanden krävs.

  1. Lärosätet skickar tillbaka en inskannad underskriven ansvarsförbindelse och behåller originalet.
  2. Supporten lägger upp den nationella behörighetsprofilen på det aktuella lärosätet i miljöer enligt beställningen.
  3. Supporten tilldelar behörighet och meddelar användaren och beställaren.
2017-05-29 | rebecka guzman