Anmäla behov av interimspersonnummer

Här kan du läsa om hur du anmäler  behov av hjälp med skapande av interimspersonnummer (inkl massetablering) för exempelvis inresande utbytesstudenter.

Eftersom användare vid lärosäten som ännu inte produktionssatts inte kan få behörigheter på ett bra sätt i nya Ladok erbjuds denna service via gemensam Ladoksupport.

Ladoksupporten kan hjälpa dig att skapa interimspersonnummer för flera studenter via import och exportera en fil med samma ordning.

Följ instruktionen Interimspersonnummer och massetablera.

Så anmäler du behov via Jira LADOKSUPPORT:

  • Skapa ett ärende i LADOKSUPPORT av typen ’Ändring nationell info’.
  • Döp ärendet till ”Filer för massetablering”
  • Sätt Security Level: ’Konfidentiellt’
  • Bifoga era filer som ’Bilagor med personuppgifter’.
  • Filerna ska vara förberedda enligt instruktionen ovan.
  • Ange kontaktperson i ärendet.

Underlag som inte följer föreskrivet format måste åtgärdas av lärosätet. Kommunikation med lärosätet sker företrädesvis genom kommentarer i ärendet.
Fil med resultatet av importen bifogas ärendet för att undvika att personfiler skickas via mejl. Bilagorna med personuppgifter kommer rensas från ärendet en tid efter att ärendet avslutats.

2018-05-28 | Malin Eivergard