Gemensam support

Den gemensamma Ladoksupporten är endast till för lärosätenas egna Ladokenheter.
Studenter, lärare och administratörer vid olika lärosäten ska kontakta sitt eget lärosätes lokala support.
Vid problem att logga in i Ladok ska lärosätets lokala IT-supporten kontaktas i första hand. 

In English
The national support helpline for Ladok is only available for the universities´ local Ladok support units. Students, teachers and administrators should contact their own university’s Ladok support. If you have trouble logging into Ladok, contact your local IT support.

Rapportera problem

Rapportera problem via Ladoksupport i ärendeverktyget Jira. Titta gärna i  vår FAQ innan du rapporterar ditt problem.

Via Ladoksupport kan du t ex:

 • Ställa frågor om funktioner i nya Ladok
 • Ställa frågor om integrationer mot nya Ladok
 • Rapportera problem rörande nya Ladok
 • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

Vill du följa vilka supportärenden som har inkommit så kan du prenumerera på ärendedagboken. 

Kontakta supporten

Du kan också kontakta supporten via telefon. Vårt telefonnummer finns tillgängligt via anslagstavlan ‘Ladoksupport‘ i Jira (bakom inloggning) och inloggningssidan i tjänstebeställningsverktyget. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs.

Vi vill uppmana till att vara restriktiv med att och hur du lägger in eventuella personuppgifter i ärenden till supporten. Det viktigaste du behöver tänka på är:

 • Lägg inte in personuppgifter om de inte är nödvändiga för hanteringen av ärendet.
 • Lägg inte in skyddade personuppgifter i ärenden!
  • Ring istället supporten.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Beskrivningsfältet’ eller i ’Kommentarsfälten’.
  • Använd det nya fältet ’Personuppgifter’ för enstaka personuppgifter.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Övriga bilagor’.
  • Sudda personuppgifter t ex från skärmdumpar.
  • använd ’Bilagor med Personuppgifter’ och ’Security Level: Ladok-konsortiet’.

Personuppgifter i ärenden kommer att raderas rutinmässigt efter att ärendet avslutats.

För mer information kan du även läsa Lathund-Ladoksupport eller PERSONUPPGIFTER I JIRA

Vi i Ladoksupporten värnar om att hjälpa alla lärosäten på bästa sätt och en god arbetsmiljö för alla som arbetar med ärenden. Vi vill därför att alla håller en god ton i ärendekommunikationen.

Göra en tjänstebeställning?

Via tjänstebeställningsverktyget ServiceDesk+ kan du t ex:

 • Beställa certifikat och behörigheter till REST-gränssnitt och uppföljningsdatabas
 • Beställa integrationsmiljö
 • Beställa nationell behörighet till nya Ladok
 • Beställa användare i ServiceDesk+ eller åtkomst till LADOKSUPPORT i Jira
 • Hantera inställningar inför produktionssättning

Skapa ett kravönskemål?

Kravönskemål hanteras generellt av gruppen av lokala projektledare. Kontakta din lokala projektledare om du har önskemål gällande funktionalitet i Ladok.

Produktionssatta lärosäten kan skicka in ändringsbehov på befintlig funktionalitet via LADOKSUPPORT.

Behöver du ansöka om behörighet/användarkonto?

Användarkonton för att nå den gemensamma supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support, lokal kontaktperson samt lokal projektledare. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer (max tre) per lärosäte få tillgång.

Behörigheten kan beställas av lokal kontaktperson via ServiceDesk+. Använd mallen:
Ansöka om behörighet till LADOKSUPPORT

I behörigheten ingår:

 • läsa och skapa ärenden i supportingången LADOKSUPPORT i Jira.
 • skapa beställningar i supportingången ServicedeskPlus
 • läsa systemdokumentation för Ladok i Confluence
 • läsa utvecklingsärenden i LTRE i Jira.
2018-09-06 | Malin Eivergard