Gemensam support

Observera!

Den gemensamma Ladoksupporten är endast till för lärosätenas LadoksupportLärare och administratörer ska kontakta sitt eget lärosätes lokala support. Studenter ska kontakta sitt eget lärosätes studentsupport. Vid problem att logga in i Ladok ska lärosätets lokala IT-support kontaktas.

Note!
The national support helpline for Ladok is only available for the universities´ local Ladok support unitsTeachers and administrators should contact their own university’s local Ladok support. Students should contact their own university´s student support. If you have trouble logging into Ladok, contact your local IT support.

 

Ansök om användarkonto

Användarkonton för att nå den gemensamma supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support och lokala kontaktperson. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer, få tillgång till den gemensamma supporten.

Behörigheten kan beställas av lokal kontaktperson via Ladokbeställning i Jira. Använd mallen: Ansöka om behörighet till LADOKSUPPORT

I behörigheten ingår:

  • Läsa och skapa ärenden i LADOKSUPPORT i Jira.
  • Läsa utvecklingsärenden i LTRE i Jira.
  • Läsa systemdokumentation för Ladok i Confluence.
  • Läsa Ladoks vägledning i Confluence.

I sidfoten nedan finns länk till inloggning till Ladoksupport i Jira. Mer information om den gemensamma supporten, lathundar etc finns i Ladoks vägledning.

 

2021-05-28 | Webmaster