Gemensam support

Observera!
Den gemensam Ladoksupporten är endast till för lärosätenas Ladoksupport.
Lärare och administratörer ska kontakta 
sitt eget lärosätes lokala support. Studenter ska kontakta sitt eget lärosätes studentsupport.
Vid problem att logga in i Ladok ska lärosätets lokala IT-support kontaktas.

Note!
The national support helpline for Ladok is only available for the universities´ local Ladok support units.
Teachers and administrators should contact 
their own university’s local Ladok support. Students should contact their own university´s student support.
If you have trouble logging into Ladok, contact your local IT support.

Ansök om användarkonto

Användarkonton för att nå den gemensamma supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support och lokala kontaktperson. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer, få tillgång till den gemensamma supporten.

Behörigheten kan beställas av lokal kontaktperson via Ladokbeställning i Jira. Använd mallen: Ansöka om behörighet till LADOKSUPPORT

I behörigheten ingår:

 • Läsa och skapa ärenden i LADOKSUPPORT i Jira.
 • Läsa utvecklingsärenden i LTRE i Jira.
 • Läsa systemdokumentation för Ladok i Confluence.

Rapportera problem via Ladoksupport

Rapportera problem via Ladoksupport i ärendeverktyget Jira.

Via Ladoksupport kan du t ex:

 • Ställa frågor om funktioner i Ladok.
 • Ställa frågor om integrationer mot Ladok.
 • Rapportera problem rörande Ladok.
 • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

Prenumerera på supportärenden

Vill du följa vilka supportärenden som har inkommit så kan du prenumerera på ärendedagboken. 

Kontakta supporten

Du kan kontakta supporten via telefon. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs. Vårt telefonnummer finns tillgängligt via anslagstavlan ’Ladoksupport’ i Jira (bakom inloggning).

Personuppgifter

Det viktigaste att tänka på:

 • Vi vill gärna få exempel i ärenden för att underlätta felsökning etc, men lägg bara in de personuppgifter som är nödvändiga för hanteringen av ärendet.
 • Använd i första hand fältet ’Personuppgifter’ för enstaka personuppgifter.
 • Lägg inte in skyddade personuppgifter i ärenden!
  • Ring supporten istället.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Beskrivningsfältet’ eller i ’Kommentarsfälten’.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Övriga bilagor’.
  • Sudda personuppgifter t ex från skärmdumpar.
  • Alt. använd ’Bilagor med Personuppgifter’ och ’Security Level: Ladok-konsortiet’ om personuppgifter finns i en bilaga.

Personuppgifter i ärenden raderas rutinmässigt efter att ärendet avslutats. För mer information kan du även läsa Lathund-Ladoksupport eller PERSONUPPGIFTER I JIRA

Vi i Ladoksupporten värnar om att hjälpa alla lärosäten på bästa sätt och en god arbetsmiljö för alla som arbetar med ärenden. Vi vill därför att alla håller en god ton i ärendekommunikationen.

Tjänstebeställning via Ladokbeställning

Lokal kontaktperson, Lokal teknisk kontaktperson och Lokal objektägare kan lägga beställningar i portalen Ladokbeställning i Jira. T ex:

För information om hur du lägger en beställning se Lathund Ladokbeställning.

2019-11-05 | Webmaster