Gemensam support

Observera!
Den gemensam Ladoksupporten är endast till för lärosätenas Ladoksupport.
L
ärare och administratörer ska kontakta sitt eget lärosätes lokala support. Studenter ska kontakta sitt eget lärosätes studentsupport.
Vid problem att logga in i Ladok ska lärosätets lokala IT-support kontaktas.

Note!
The national support helpline for Ladok is only available for the universities´ local Ladok support units.
Teachers and administrators should contact their own university’s local Ladok support. Students should contact their own university´s student support.
If you have trouble logging into Ladok, contact your local IT support.

Ansök om användarkonto

Användarkonton för att nå den gemensamma supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support och lokala kontaktperson. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer, max tre per lärosäte, få tillgång till den gemensamma supporten.

Behörigheten kan beställas av lokal kontaktperson via ServiceDesk+. Använd mallen:
Ansöka om behörighet till LADOKSUPPORT

I behörigheten ingår:

 • Läsa och skapa ärenden i supportingången LADOKSUPPORT i Jira.
 • Skapa beställningar i supportingången ServicedeskPlus.
 • Läsa systemdokumentation för Ladok i Confluence.
 • Läsa utvecklingsärenden i LTRE i Jira.

Rapportera problem via Ladoksupport

Rapportera problem via Ladoksupport i ärendeverktyget Jira. Titta gärna i  vår FAQ innan du rapporterar ditt problem.

Via Ladoksupport kan du t ex:

 • Ställa frågor om funktioner i Ladok.
 • Ställa frågor om integrationer mot Ladok.
 • Rapportera problem rörande Ladok.
 • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

Prenumerera på supportärenden

Vill du följa vilka supportärenden som har inkommit så kan du prenumerera på ärendedagboken. 

Kontakta supporten

Du kan kontakta supporten via telefon. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs. Vårt telefonnummer finns tillgängligt via anslagstavlan ’Ladoksupport’ i Jira (bakom inloggning) och inloggningssidan i tjänstebeställningsverktyget.

Restriktioner vad gäller personuppgifter

Vi vill uppmana alla att vara restriktiva när det gäller personuppgifter i ärenden till supporten.

Det viktigaste att tänka på:

 • Lägg inte in personuppgifter om de inte är nödvändiga för hanteringen av ärendet.
 • Lägg inte in skyddade personuppgifter i ärenden!
  • Ring supporten istället.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Beskrivningsfältet’ eller i ’Kommentarsfälten’.
  • Använd det nya fältet ’Personuppgifter’ för enstaka personuppgifter.
 • Lägg inga personuppgifter i ’Övriga bilagor’.
  • Sudda personuppgifter t ex från skärmdumpar.
  • Använd ’Bilagor med Personuppgifter’ och ’Security Level: Ladok-konsortiet’.

Personuppgifter i ärenden raderas rutinmässigt efter att ärendet avslutats. För mer information kan du även läsa Lathund-Ladoksupport eller PERSONUPPGIFTER I JIRA

Vi i Ladoksupporten värnar om att hjälpa alla lärosäten på bästa sätt och en god arbetsmiljö för alla som arbetar med ärenden. Vi vill därför att alla håller en god ton i ärendekommunikationen.

Tjänstebeställning via ServiceDesk+

Via tjänstebeställningsverktyget ServiceDesk+ kan du bland annat:

 

 

2019-01-10 | Malin Eivergard