Kontakta nationella supporten

OBS! Nedanstående information gäller enbart för lärosätenas lokala supportmedarbetare! Enskilda lärare eller studenter kan inte använda sig av denna supportväg, utan ombedes kontakta den lokala supporten på sitt lärosäte.

 

Rapportera ett problem?

Via Jiraprojektet LADOKSUPPORT kan du t ex:

  • Ställa frågor om funktioner i nya Ladok
  • Ställa frågor om integrationer mot nya Ladok
  • Rapportera problem rörande nya Ladok
  • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

I andra hand kan supporten kontaktas via telefon 090-786 6600. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs.

Telefonnumret får endast användas av lärosätenas lokala Ladok3-support.

Övriga lärosätesmedarbetare eller studenter ombedes kontakta sin lokala Ladok3-support vid problem. Kontaktvägar till den lokala supporten visas i sidfoten när man är inloggad i nya Ladok.

Lathund Ladoksupport

Göra en tjänstebeställning?

Via tjänstebeställningsverktyget ServiceDesk+ kan du t ex:

  • Beställa certifikat och behörigheter till REST-gränssnitt och uppföljningsdatabas
  • Beställa egen integrationsmiljö
  • Beställa nationell behörighet till nya Ladok
  • Beställa användare i ServiceDesk+ eller åtkomst till LADOKSUPPORT i Jira

Skapa ett kravönskemål?

Kravönskemål hanteras av gruppen av lokala projektledare. Kontakta din lokala projektledare om du har önskemål gällande funktionalitet i Ladok.

Behöver du ansöka om behörighet/användarkonto?
Användarkonton för att nå den nationella supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support, lokal kontaktperson samt lokal projektledare.

Dessa kan beställa åtkomster via ServiceDesk+ för medarbetare som saknar detta. Använd följande mallar:
Beställa behörighet till ServiceDesk+
Beställa behörighet till JIRA (LADOKSUPPORT)

Om användaren inte har något Jira-konto sedan tidigare, ansök via https://jira.its.umu.se/secure/Dashboard.jspa.

2017-08-23 | rebecka guzman