Kontakta nationella supporten

OBS! Ladoksupporten riktar sig till lärosätenas lokala supportmedarbetare. Lärare eller studenter kan inte använda denna supportväg, utan ombeds kontakta den lokala supporten på sitt lärosäte.

Rapportera ett problem?

Via Jiraprojektet LADOKSUPPORT kan du t ex:

  • Ställa frågor om funktioner i nya Ladok
  • Ställa frågor om integrationer mot nya Ladok
  • Rapportera problem rörande nya Ladok
  • Anmäla ändringsbehov av grunddata och nationella utbildningsmallar.

I andra hand kan du kontakta supporten via telefon. Vårt telefonnummer finns tillgängligt via anslagstavlan ‘Ladoksupport‘ i Jira och inloggningssidan i tjänstebeställningsverktyget. Ring om ärendet är akut eller om skyddade personuppgifter berörs.

Lathund Ladoksupport

Vi i Ladoksupporten värnar om att hjälpa alla lärosäten på bästa sätt och en god arbetsmiljö för alla som arbetar med ärenden. Vi vill därför att alla håller en god ton i ärendekommunikationen.

Göra en tjänstebeställning?

Via tjänstebeställningsverktyget ServiceDesk+ kan du t ex:

  • Beställa certifikat och behörigheter till REST-gränssnitt och uppföljningsdatabas
  • Beställa integrationsmiljö
  • Beställa nationell behörighet till nya Ladok
  • Beställa användare i ServiceDesk+ eller åtkomst till LADOKSUPPORT i Jira
  • Hantera inställningar inför produktionssättning

Skapa ett kravönskemål?

Kravönskemål hanteras generellt av gruppen av lokala projektledare. Kontakta din lokala projektledare om du har önskemål gällande funktionalitet i Ladok.

Produktionssatta lärosäten kan skicka in ändringsbehov på befintlig funktionalitet via LADOKSUPPORT.

Behöver du ansöka om behörighet/användarkonto?
Användarkonton för att nå den nationella supporten ges i första hand till medarbetare i lärosätets lokala support, lokal kontaktperson samt lokal projektledare. Om det finns särskilda skäl kan ett fåtal ytterligare personer (max tre) per lärosäte få tillgång till LADOKSUPPORT i JIRA.

Åtkomster kan beställas via ServiceDesk+. Använd följande mallar:
Beställa behörighet till ServiceDesk+
Beställa behörighet till JIRA (LADOKSUPPORT)

2017-10-11 | rebecka guzman