Avveckling av gamla Ladok

De centralt förvaltade delarna av gamla Ladok kommer att avvecklas i början av 2019 då samtliga lärosäten gått över till nya Ladok. Lärosätena ansvarar själva för att ta hand om sina egna installationer av gamla Ladok med tillhörande databasinnehåll.

 

Så här kommer de centralt förvaltade delarna av gamla Ladok tas om hand:

  • Styrande dokument, protokoll och avtal sparas i diariet på Umeå universitet
  • Dokumentationen på gamla Ladok.se (studok.ladok.se) kommer att elektroniskt bevaras via en så kallad webcrawler
  • Källkoden från systemet kommer att tas ut som textfil och bevaras elektroniskt på samma sätt som dokumentationen på gamla Ladok.se
  • Innehållet i Jira kommer att gallras
  • I början av 2019 kommer samtliga utvecklingsmiljöer, gamla Ladok.se (studok.ladok.se) samt Jiraprojektet LADOK att stängas

En utredning av vad som ska bevaras och vad som kan gallras har utförts tillsammans med arkivarien vid Umeå universitet.  Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till Malin Zingmark (malin.zingmark@ladok.se)

 

2019-11-05 | Webmaster