Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. De används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

För att undvika cookies så kan du ändra i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Hur man ställer in detta är beroende på vilken webbläsare du använder.

Enligt ”lagen om elektronisk kommunikation” som gäller från och med den 25 juli 2003 ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om det.

 

A cookie is a small text file that is stored on your computer and contains information. They are normally used to improve the website for you as a visitor.

The information in the cookie can be used to track a user on the website.

To avoid cookies, you can change the security settings in your browser. How to set this up depends on which browser you use.

According to the ”Electronic Communications Act” which applies from 25 July 2003, everyone who visits a website with cookies must receive information about it.

2021-02-17 | Webmaster