Ladok

2020-06-15

Nu finns en ny sida på ladok.se där vi samlar lathundar med funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Lathundarna visar funktionaliteten så som den är trolig att fungera när den införs i Ladok, men kan fortfarande komma att ändras något (t.ex. efter återkoppling från pilottester). Syftet med lathundarna är att låta samtliga lärosäten se vad som är på gång och påbörja planering av information till användarna.

Här hittar du sidan med lathundar för planerad funktionalitet.

2020-04-27

Nu har guiderna som beskriver hanteringen av utbytesstudenter samt studieavgifter uppdaterats. Guiderna är nu uppdelade så de visar ett specifikt flöde eller område. I och med detta blir det möjligt för lärosätet att välja vilka delar användaren får utbildning om.

Här hittar du guiderna om utbytesstudier

Här hittar du guiderna om studieavgifter

 

Tidigare handhavandeguider

De tidigare handhavandeguiderna om utbytesstudier respektive studieavgifter tas bort under morgondagen (28 april). Så om man på lärosätet har länkar direkt till en handhavandeguide behöver man uppdatera länkningen till de nya guiderna.

2020-03-30

Nu finns det guider med exempel på utsökningar i utdata och uppföljning, samt en guide som beskriver genomströmningsrapporterna.

I guiderna hittar användare som inte har vana i att använda utdata eller uppföljningsrapporterna exempel på enkla utsökningar som kan göras där. Exempel ges för följande områden:

 • Deltagande på kurs
 • Examensbevis
 • Forskarnivån
 • Programstudenter
 • Resultat
 • Studieavgifter
 • Uppehåll
 • Utbytesstudier

Här hittar du de nya guiderna.

 

Har du förslag på andra utsökningar som kan läggas in i guiderna? Hör av dig till utbildning@ladok.se!

2020-03-25

Vid uppdateringen av Ladok till version 1.44.0 idag togs den ursprungliga startsidan av Ladok bort.

Tidigare har det funnits olika lathundar och e-learningkurser för respektive startsida för att attestera och rapportera resultat. Det utbildningsmaterial som funnits för den ursprungliga startsidan kommer under dagen att tas bort.

Uppdaterat utbildningsmaterial finns på sidan ”Attestera resultat” respektive ”Rapportera resultat”.

2019-11-07

Uppdateringar i vägledningen och utbildningsmaterialet om medarbetarrättigheter och resultatrapportering

Ladok vägledning fylls hela tiden på, och det senaste tillägget är en beskrivning av hur medarbetarrättigheter på olika sätt kan ge Ladokanvändaren rättighet att rapportera resultat i olika vyer. Vägledningen beskriver i olika scenarier hur användaren som har getts medarbetarrättigheter kan rapportera via: betavyn för att hantera resultat för enskild student, vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.

Du hittar vägledningen här (sidan kräver inloggning)

I utbildningsmaterialet på ladok.se finns guider som beskriver handhavandet för den användare som ska rapportera via betavyn för att hantera resultat för enskild student, via vanliga rapporteringsvyn via kurstillfälle samt via vyn för rapportering via aktivitetstillfälle.

Du hittar utbildningsmaterialet här.

2019-10-21

Förändrat utbildningsmaterial

Under hösten pågår ett arbete med att korta ned de handhavandeguider som Ladokkonsortiet erbjuder. Nu har ytterligare ett antal handhavandeguider delats upp i kortade guider. Varje guide beskriver en eller ett fåtal funktioner och i och med detta blir det möjligt för lärosäten att välja vilka funktioner era användare får utbildning om.

Följande handhavandeguider har kortats ned:

 

För lärosäten som använder handhavandeguiderna idag

Om ni idag länkar era användare till handhavandeguiderna som listas ovan ned behöver ni alltså se över de länkar ni använder. Länken leder nu till en nedkortad version av den tidigare handhavandeguiden och ni kan alltså behöva komplettera med länkar till fler guider för att täcka de funktioner som ni vill informera användarna om.

 

2019-09-12

Referensgruppen för utbildning av Ladokanvändare har varit igång i ca ett år, och delar av gruppen kommer nu bytas ut för att få en spridning av de lärosäten som är representerade i gruppen. Vi söker nu 3 nya deltagare till gruppen.

Som deltagare i referensgruppen för utbildning är du med och ger input till utbildningarna som ges av konsortiet, t.ex. prioritering av inkomna önskemål, hur materialet ska utformas och målgruppen för det. Du kan också diskutera frågor kring utbildningen av Ladokanvändare som ni ger på lärosätet med de andra deltagarna i referensgruppen.

Referensgruppen träffas i webbmöten ca 1 timme per månad. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan förekomma vid enstaka tillfällen. Ansvarig för referensgruppen i konsortiet är utbildningsansvarig Klara Nordström.

Nominera deltagare senast 16 september

För att få en god representation i gruppen vill vi att lokal kontaktperson på lärosätet sänder in förslag på deltagare. Skicka med en beskrivning av dennes roll och arbetsuppgifter i er utbildning av användare i Ladok. Vi strävar efter en blandning av personer med olika arbetsuppgifter inom utbildningen, med olika utbildningsupplägg på lärosätet samt lärosäten som är olika stora sett till antal studenter.

Den lokala kontaktpersonen skickar förslag på kandidater till utbildning@ladok.se senast 16 september.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Gällande ersättning så gäller principen att lärosätet bidrar med arbetstiden medan konsortiet ersätter eventuell resekostnad.

2019-08-21

E-learningkursen ”Grunderna i Ladok” har uppdaterats och är nu tillgänglig på engelska

Nu har e-learningkursen ”Grunderna i Ladok” uppdaterats. Det finns nu en berättarröst i filmerna och filmerna visar några nya funktioner som tillkommit i Ladok sedan kursen senast uppdaterades.

Två förändringar har gjorts av kursens upplägg:

 • Ett nytt avsnitt har lagts till: ”använd kortkommandon och arbeta i flera webbläsarflikar”
 • Avsnittet om resultatrapportering har kortats ned i e-learningkursen för att hålla fokus på begrepp och navigering i Ladok. De två filmer som tagits bort ur kursen finns fortfarande tillgängliga på LadokPlay.

Kursen är nu även tillgänglig på engelska, under namnet ”The basics of Ladok”. Innehållet speglar den svenska e-learningkursen.

Båda kurserna finns tillgänglig på utbildningssidorna av ladok.se i tre format:

 • Webblänk: som leder till extern hemsida där kursen publicerats
 • SCORM-fil: ladda ner filen för att kunna ladda upp kursen på lärosätets egen lärplattform
 • Inbäddningskod: hämta inbäddningskoden för kursen för att lägga upp kursen på lärosätets egen lärplattform eller medarbetarwebb.
2019-08-20

Referensgruppen för utbildning av Ladokanvändare har varit igång i ca ett år, och delar av gruppen kommer nu bytas ut för att få en spridning av de lärosäten som är representerade i gruppen. Vi söker nu 3 nya deltagare till gruppen.

Som deltagare i referensgruppen för utbildning är du med och ger input till utbildningarna som ges av konsortiet, t.ex. prioritering av inkomna önskemål, hur materialet ska utformas och målgruppen för det. Du kan också diskutera frågor kring utbildningen av Ladokanvändare som ni ger på lärosätet med de andra deltagarna i referensgruppen.

Referensgruppen träffas i webbmöten ca 1 timme per månad. Fysiska hel- eller halvdagsmöten kan förekomma vid enstaka tillfällen. Ansvarig för referensgruppen i konsortiet är utbildningsansvarig Klara Nordström.

Nominera deltagare senast 16 september

För att få en god representation i gruppen vill vi att lokal kontaktperson på lärosätet sänder in förslag på deltagare. Skicka med en beskrivning av dennes roll och arbetsuppgifter i er utbildning av användare i Ladok. Vi strävar efter en blandning av personer med olika arbetsuppgifter inom utbildningen, med olika utbildningsupplägg på lärosätet samt lärosäten som är olika stora sett till antal studenter.

Den lokala kontaktpersonen skickar förslag på kandidater till utbildning@ladok.se senast 16 september.

Anmälda kandidater ska vara vidtalade och tillgängliga. Gällande ersättning så gäller principen att lärosätet bidrar med arbetstiden medan konsortiet ersätter eventuell resekostnad.

2019-08-15

Förändrat utbildningsmaterial för resultatrapportering och studiedeltagande

Efter önskemål har ett antal handhavandeguider nu delats upp i kortade guider. I och med att handhavandeguiderna delats upp i kortare delar blir det möjligt att välja vilka delområden eller funktioner som ni länkar era användare till.

Följande handhavandeguider har kortats ned:

Under hösten kommer fler handhavandeguider kortas ned – vi går ut med information när detta sker.