Ladok

2020-08-18

Onsdagen den 12 augusti hölls ett möte mellan prioriteringsrådet, produktägaren och några fler personer från konsortiet. Mötesdeltagarna fanns på plats både i Stockholm och via zoom.

Under mötet diskuterades områden som är viktiga att jobba vidare med inför det fortsatta arbetet med VP 2021. Bland ett 70-tal förslag, som kräver olika stora insatser,  kunde man efter diskussioner få fram en indikation på vad som är viktigast.

Camilla Gustafsson från Mälardalens högskola är en av representanterna i prioriteringsrådet. Hon sammanfattar dagen så här.

-Det är kul att vara med i processen kring verksamhetsplaneringen, man får en ökad förståelse för produkten Ladok och hur olika verksamheter, funktioner och integrationer hänger ihop och påverkar utvecklingen. Samtidigt är det svårt att planera för 2021 eftersom Ladok kontinuerligt uppdateras med nya funktioner och rättningar. Man vet inte hur ladok ser ut i slutet av 2020 i och med den agila utvecklingen. I arbetet måste man släppa sitt lärosätestänk och kunna se nyttan i funktioner som kanske inte vårt lärosäte har nytta av men skulle gynna många andra lärosäten.

Prioriteringsrådet ger produktägaren och konsortiet råd i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet och i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

2020-11-11

Välkommen till ett möte med uppdaterad information om Ladok.

Tid: Onsdagen den 18 november klockan 11.00-12.00

Länk till zoom-rum

Agenda

 • Inledning
 • VP 2020/2021
 • Aktuellt från produktägaren
 • Studentgränssnittet
 • Nyheter dokumentation
 • LIS-adaptern
 • Uppstart projektet utbildningsplanering
 • Digitaliseringsutredningen
 • Nya mallar i Ladokbeställning

 

2020-08-13

Ladokkonsortiet har beslutat att åtkomst till versionsinformationen av säkerhetsskäl ska läggas bakom lösenordsskydd. Ändringen genomförs den 1 september.

Alla som idag har åtkomst till Ladok systemdokumentation via Confluence kommer även fortsättningsvis att nå versionsinformationen. Om fler personer på lärosätet behöver åtkomst till versionsinformationen kan man ansöka om det via den lokala kontaktpersonen vid lärosätet.

Vid ansökan om behörigheter till Ladoksupporten i JIRA  för nya användare, kommer behörighet till såväl systemdokumentation som versionsinformation också att tilldelas användaren. Lärosätets användare av Ladoksupporten i JIRA tillhör främst lärosätets egen 1:a linjes support. Ansökan om behörighet till den gemensamma supporten görs via mallen

Nya ansökningar behöver lämnas in senast den 24 augusti för hantering innan lösenordsskyddet slås på den 1september.

/Gemensamma ladoksupporten

2020-06-10

Den 3 juni hölls ett webbmöte med senaste nytt kring Ladok. Du hittar presentationen och inspelningen här.

Agenda:

 • Återkoppling från stämman (Mauritz Danielsson)
 • Enkät om konsortiets verksamhetsstöd (Anna Åhnberg)
 • Supportinformation (Emma Wallmark)
 • Vilka webbläsare stödjer vi (Staffan Ekstedt)
 • Leveranser i samband med terminsstart Staffan Ekstedt)
 • Statusutveckling av Ladok
  • Intygen (Matz-Ola Cajdert)
  • Studentgränssnittet (Klara Nordström)
  • Mina grupper (Karin Schelen)
 • Pilotlärosäten (Anders Stenebo)
2020-02-14

Ladok utvecklas med hjälp av en grupp med representanter från lärosätena. Gruppen har fram till nu haft namnet Prioriteringsgruppen, men byter namn till Prioriteringsrådet.

Rådet träffas varannan vecka och deltagarna bistår produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

Här kan du läsa om vilka deltagarna i rådet är.

2019-11-25

Titta på inspelningen i efterhand

Här hittar du tidigare inspelningar och presentationer.

På agendan den 26 november:

 • Status VP2019+2020, Mauritz Danielsson.
 • Sprintar/leveranser vid terminsstart, Catherine Zetterqvist.
 • Deltagare i priogruppen, Catherine Zetterqvist.
 • Status i arbetet med stöd för utbildningsplanering, Malin Zingmark.
 • Enkät, driftmiljöer , Staffan Ekstedt.
 • Resultat från enkät om verksamhetsstöd, Anna Åhnberg.