Ladok

2022-11-18

Samverkansgruppen för Ladok utgör ett viktigt stöd i utvecklingen och förbättringen av Ladoks tjänster. Den är ett nav för samverkan mellan konsortiet och lärosätena.

Frågor som behandlas är hantering av information om större förändringar i systemet, annan information till lärosätena, förankring av vissa lösningsförslag, förändringskrav och förslag till kommande förändringar till produkten.

Gruppen består av lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner där hälften av deltagarna byts ut varje år.

Från och med 2023 är följande representanter för lärosätena nya i gruppen:

  • Camilla Jönsson, Lunds universitet
  • Thomas Arnqvist, Uppsala universitet
  • Johanna Isaksson, Högskolan i Jönköping
  • Fredrike Wagnsgård, Linköpings universitet
2022-11-16

Årets nationella utbildningsadministrativa konferens (NUAK) genomfördes 26-27 oktober, som vanligt arrangerad av Ladokkonsortiet tillsammans med Universitets- och högskolerådet (UHR). Under de två dagarna hölls pass för att inspirera och informera i frågor som rör antagning, studiedokumentation och examen.

Totalt hölls 16 programpunkter, varav 5 specifikt om Ladok. Uppemot 300 personer deltog på de mest välbesökta passen. Under dagarna hölls flera dragningar parallellt där deltagarna kunde fördjupa sig i olika ämnen, vilket var mycket uppskattat av deltagarna. Efter NUAK gjordes en utvärdering där deltagarna kunde ge återkoppling på vad man tyckte om konferensen. Några kommenterade där att man ville gå på pass som gavs samtidigt, och föreslog t.ex. inspelning eller att hålla NUAK under fler dagar så passen inte hölls parallellt. Särskilt uppskattade deltagarna dragningen om rättshaveristiskt beteende (Jakob Carlander) och Överklagandenämnden för högskolans (ÖNH) två pass som uppfattades som väldigt intressanta och givande.

Precis som under förra årets NUAK var passet om utbildningsplanering i Ladok ett av de mest populära. I år hölls passet av Annica Kaljevic och Mattias Öredal (Sveriges lantbruksuniversitet) som berättade om sina erfarenheter kring införandet av nya Utbildningsplanering. En viktig sak de ville framföra var ”Det är mycket jobb men det är enklare än man tror och att man inte behöver vara orolig för att gå över.” de tillägger också att ”Många är intresserade. Att få ett gemensamt system för hantering av utbildningsplanering har varit på tal i 15 år. Att vi nu äntligen är där är positivt!”.

I år var andra året som NUAK hölls helt digitalt. En stor skillnad mot när konferensen hölls fysiskt är att antalet deltagare nästan dubblerats, på årets NUAK var närmare 1000 deltagare anmälda.  Det är många som uppskattar att konferensen hålls digitalt. Anette Karlsson (Högskolan i Väst) har deltagit i NUAK både när det hållits fysiskt på plats och när det hållits digitalt. Hon säger så här: ”Jag tycker att det funkar ypperligt med digitalt format på denna konferens när det är så många deltagare. Det blir väldigt lättillgängligt och jag som inte tycker om att resa i tjänsten slipper.”. Även i utvärderingen märks det att många uppskattar att kunna delta digitalt, man uppskattar flexibiliteten det för med sig. Man önskar dock mer möjlighet till interaktion mellan deltagarna. Några exempel är önskemål om att kunna ha längre frågestunder efter passen med möjlighet till att ha samtal med deltagare och presentatör. En annan tydlig förändring är att det är en bredare målgrupp som kan delta i NUAK när det hålls digitalt. Nu ryms både expertanvändare och administratörer som inte gått på NUAK tidigare. Man önskar därför en tydlighet i vem programpunkten riktar sig till, så att man går på pass som är relevanta för en själv.

Planeringen av nästa års NUAK drar igång på allvar i början av 2023. Precis som inför årets konferens kommer man både hämta förslag från den utvärdering som gjordes efter årets NUAK och från vilka frågor det är som är aktuella hösten 2023.

På frågan om hur NUAK kommer se ut i framtiden svarar Mauritz Danielsson (konsortiechef på Ladokkonsoritet): ”Jag tror att vi kan använda NUAK till att lyfta blicken. Att ställa oss frågan vad är det som börjar vara mer övergripande och vad berör alla de studieadministrativa processerna. Vi på Ladokkonsortiet har redan flera forum att nå ut med funktionalitet och information om systemet. Genom att lyfta blicken kan vi få ett forum där vi kan lyfta de större frågorna som vi har gemensamt, vi kan se vad som är på gång på längre sikt.”

Presentationer

Presentationer från årets NUAK hittar du här: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/nuak-2022/

2022-11-11

Inför den extra insatta stämman den 13 december finns nu en sammanställning av de svar på remissen till nytt konsortialavtal för 2023-2025 som kommit in.

Du hittar sammanställningen här.

Kallelse, agenda och övriga handlingar hittar du här.

2022-10-18

Snart kommer en förbättrad hantering av moduler i Ladok som innebär:

  • Ett nytt och förbättrat gränssnitt
  • Möjlighet att släppa in en ny kategori av användare som enbart kan arbeta med moduluppsättningar
  • Översikt över moduluppsättningar

Funktionaliteten, i form av en ny flik ”Moduluppsättning”, är tillgänglig i version 2.4 som finns i produktionsmiljön 9/11. Den finns redan ute hos de lärosäten som hjälper oss att testa nya funktioner för utbildningsplanering. På sikt kommer den nya fliken att ersätta fliken ”Ingående delar”. Mer information kommer i samband med version 2.4.

Läs gärna lathunden.

2022-10-10

Idag släpps tre nya avsnitt av Ladokpodden. Den här gången handlar det om användarstudier och tillfällesbyten.

Lyssna här: https://ladok.se/ladokpodden

Tillfällesbyten

I avsnitt 6 pratar vi om en av de vanligaste frågorna som skickas in till lärosätenas support: Tillfällesbyten. Vi har med oss Maria Bek som är systemadministratör på Umeå universitet. Tillsammans hjälps vi åt att reda ut vad det är som gör tillfällesbyten svåra och hur man kan tänka för att få rätsida på det.

Användarkontakt i teori och praktik

I avsnitt 7 och 8 pratar vi om användarkontakt tillsammans med användbarhetsexperten Anna Nylander.

Vi pratar om hur Ladokkonsortiet arbetar med användarkontakt – hur ser kontakten ut? Hur gör vi för att se till att användarna får nytta av det som utvecklas? och vem kan få vara med och påverka Ladok?

Under hösten har det kommit en hel del förändringar rörande aktivitetstillfällen, och fler är på väg. Men hur har vi kommit fram till vad som ska utvecklas? Hur har det konkret gått till? och varför det kommer många små förändringar – istället för en stor?

Tack för den här terminen!

Detta är de sista avsnitten som släpps under höstterminen. Skriv gärna till oss på utbildning@ladok.se om du har feedback på podden eller önskemål om andra ämnen att ta upp.

 

2022-10-03

Inom Ladokkonsortiet arbetar vi agilt och har en gemensam prioritering av pågående utvecklingsarbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns. Nu kan ni höra Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berätta om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under fjärde kvartalet 2022.

Se inspelningen här:
https://play.konstfack.se/media/PBL+22Q4_externpresentation/0_i7amjts3

Eller se en kortare version (ca 2,5 min) här:
https://play.konstfack.se/media/PBL+22Q4_externpresentation_snabbversionen/0_wjzklk4x  

2022-09-12

Idag släpps två nya avsnitt av Ladokpodden – podden för alla som jobbar i och med Ladok. Lyssna här: https://ladok.se/ladokpodden.

I det första avsnittet träffar vi Oskar Landfors som är användbarhetsexpert på Ladokkonsortiet. Han svarar bland annat på frågorna: Hur kan du jobba snabbare i Ladok? Vilka kortkommandon funkar i Ladok? och Vad jobbar en användbarhetsexpert med?

I det andra avsnittet träffar vi Ladoks konsortiechef Mauritz Danielsson. Han svarar bland annat på frågorna: Vad är Ladokkonsortiet? Vem bestämmer över Ladok? och Vad gör egentligen en konsortiechef hela dagarna?

På hemsidan hittar du även tidigare avsnitt.

Prenumerera på podden

Tycker du tillfällesbyten är svåra och vill lära dig mer? Eller undrar du hur du själv kan påverka vad som utvecklas i Ladok? Senare i höst kommer avsnitt om det. Skriv upp dig på vår prenumerationslista så får du ett mail när avsnitten släpps. Gå in här: https://ladok.se/prenumerera-pa-meddelanden och välj att prenumerera på ”Ladok – Ladokpodden”.

Vi vill veta vad du tycker!

Skicka gärna kommentarer eller önskemål på kommande avsnitt till utbildning@ladok.se.

2022-09-07

Under första halvan av 2022 genomfördes en förstudie för att beskriva hur en lösning för individuella studieplaner (ISP) på forskarnivå i Ladok kan se ut och vilken nytta som finns med den. Förstudierapporten finns här. Styrelsen beslutade i våras att påbörja utvecklingen och arbetet är nu igång.

Vi genomför nu användarintervjuer och utreder ett antal vägvalsfrågor innan utvecklingen påbörjas senare under hösten. Katja Taavo, verksamhetsexpert i Ladokkonsortiet säger så här: “Det är spännande att vara igång med arbetet och få vara med om att ta fram en lösning för ISP. Många lärosäten saknar idag ett systemstöd och är i behov av det, då känns det bra att vi bygger stödet i Ladok. Det betyder ju också att vi får mer stöd för att hantera forskarutbildning i Ladok. En annan fördel att integrera ISP i Ladok är att information kan hämtas från andra delar av systemet.”

Kristina Nordström Janssen och Anders Stenebo, användbarhetsexperter säger så här: “Vi har börjat intervjua olika typer av användare på de olika lärosätena inom olika forskningsämnen. Vi vill ta reda på hur man jobbar i dag, vad som fungerar bra och vad som eventuellt fungerar mindre bra. Vår ambition är att kunna bygga ett smidigt ISP-verktyg.”

Ett första stöd för hantering av ISP i Ladok kommer att finnas på plats under hösten 2023.

2022-06-29

Inom Ladokkonsortiet arbetar vi agilt och har en gemensam prioritering av pågående utvecklingsarbete i form av en produktplan. Produktplanen uppdateras varje kvartal, eller tätare om behov finns. Här kan ni höra Magnus Mörck, strategisk produktägare för Ladok, berätta om prioriteringen av arbetet med att utveckla Ladok under tredje kvartalet 2022.

Kort version:
https://play.konstfack.se/media/PBL%2022Q3_externpresentation_90sek/0_x1nauvl0

Eller en lång version:
https://play.konstfack.se/media/PBL%2022Q3_externpresentation/0_lrvqatdf