Ladok

2020-12-18

Nytt Ladok för studenter

Under höstterminen har utveckling av ett nytt Ladok för studenter pågått. Målsättningen är att ta fram ett gränssnitt med samma funktionalitet i ”ny kostym”. Studenterna ska alltså kunna använda samma funktioner som idag, men med ett annat utseende. Det nya gränssnittet ska, förutom att bättre möta studenternas behov, även fungera smidigare i mobiltelefoner och leva upp till tillgänglighetsstandarden WCAG på nivå AA.

Vi planerar att leverera det nya Ladok för studenter i version 1.61.0 (17 feb i produktionsmiljön). Efter leveransen kan lärosätena styra när de börjar använda det nya Ladok för studenter.

 

Informationsmöten

Inför övergången bjuder vi in till två informationsmöten:

 

Utbildningsmaterial

Lathundar och filmer finns på utbildningssidan för Ladok för studenter.

2021-02-17

Välkommen till tematräff om fotnotshantering i bevis

I samband med att det nu införts nya automatiska fotnoter i bevishanteringen vill vi bjuda in till en tematräff kring detta. Träffen riktar sig främst till examenshandläggare och vi kommer att gå in mer i detalj på hur fotnoterna fungerar och hur fotnotstexterna kan läggas upp. Det kommer även finnas utrymme för att diskutera hur användningen kan se ut utifrån era behov.

Datum och tid: Torsdagen den 25 februari klockan 13.00-14.00
Plats: Länk till zoomrum
Mötet spelas in och finns tillgängligt i efterhand.

Skicka in frågor senast 23 februari

Skicka gärna in frågor och funderingar i förväg så att vi kan anpassa träffen efter detta. Skicka dem till anna.sandberg.telleus@gu.se senast tisdagen den 23 februari.

Tematräffar

Tematräffar är en ny typ av träff som Ladokkonsortiet erbjuder. Här ses vi om visst ämne relaterat till Ladok. Beroende på ämne kan mötet bestå av t.ex. demonstrationer, information eller frågestunder. De ersätter de tidigare utbildningstillfällena och supportstugorna.

Tidigare tematräffar hittar du här.

2020-06-15

Nu finns en ny sida på ladok.se där vi samlar lathundar med funktionalitet som planeras att införas i Ladok.

Lathundarna visar funktionaliteten så som den är trolig att fungera när den införs i Ladok, men kan fortfarande komma att ändras något (t.ex. efter återkoppling från pilottester). Syftet med lathundarna är att låta samtliga lärosäten se vad som är på gång och påbörja planering av information till användarna.

Här hittar du sidan med lathundar för planerad funktionalitet.

2020-04-27

Nu har guiderna som beskriver hanteringen av utbytesstudenter samt studieavgifter uppdaterats. Guiderna är nu uppdelade så de visar ett specifikt flöde eller område. I och med detta blir det möjligt för lärosätet att välja vilka delar användaren får utbildning om.

Här hittar du guiderna om utbytesstudier

Här hittar du guiderna om studieavgifter

 

Tidigare handhavandeguider

De tidigare handhavandeguiderna om utbytesstudier respektive studieavgifter tas bort under morgondagen (28 april). Så om man på lärosätet har länkar direkt till en handhavandeguide behöver man uppdatera länkningen till de nya guiderna.

2020-03-30

Nu finns det guider med exempel på utsökningar i utdata och uppföljning, samt en guide som beskriver genomströmningsrapporterna.

I guiderna hittar användare som inte har vana i att använda utdata eller uppföljningsrapporterna exempel på enkla utsökningar som kan göras där. Exempel ges för följande områden:

  • Deltagande på kurs
  • Examensbevis
  • Forskarnivån
  • Programstudenter
  • Resultat
  • Studieavgifter
  • Uppehåll
  • Utbytesstudier

Här hittar du de nya guiderna.

 

Har du förslag på andra utsökningar som kan läggas in i guiderna? Hör av dig till utbildning@ladok.se!

2020-03-25

Vid uppdateringen av Ladok till version 1.44.0 idag togs den ursprungliga startsidan av Ladok bort.

Tidigare har det funnits olika lathundar och e-learningkurser för respektive startsida för att attestera och rapportera resultat. Det utbildningsmaterial som funnits för den ursprungliga startsidan kommer under dagen att tas bort.

Uppdaterat utbildningsmaterial finns på sidan ”Attestera resultat” respektive ”Rapportera resultat”.

2020-02-14

Ladok utvecklas med hjälp av en grupp med representanter från lärosätena. Gruppen har fram till nu haft namnet Prioriteringsgruppen, men byter namn till Prioriteringsrådet.

Rådet träffas varannan vecka och deltagarna bistår produktägaren och konsortiet i löpande prioriteringar som rör utvecklingen av Ladoks funktionalitet samt i förekommande fall frågor som rör tjänsterna drift och support av systemet.

Här kan du läsa om vilka deltagarna i rådet är.