Ladok

Är du vår nya verksamhetsexpert?

2020-08-28

Vill du arbeta med oss?

Vill du utveckla din kompetens, lära dig mer om Ladok och träffar nya kollegor från andra lärosäten? Då kanske det här är jobbet för dig.

Vi söker nu efter en verksamhetsexpert till ett helt nytt team. Huvudarbetsuppgiften är att arbeta med kravställning för utvecklingen av det nya stödet för utbildningsplanering.

Verksamhetsexperten ingår i ett team med andra verksamhetsexperter, systemutvecklare och testare som också är inhyrda från lärosäten. Vilket team man tillhör kan ändras beroende på skiftande behov.

Det aktuella teamet kommer att ansvara för utveckling av stöd för utbildningsplanering. Med utbildningsplanering menas de arbetsprocesser som syftar till att ta fram lärosätets utbildning och utbildningstillfällen samt styrande dokument, till exempel kursplaner. Teamet har även ansvar för dokumentation, nationell administration, support och utbildning för utbildningsplanering.

Observera! Sista ansökningsdag är 19 september.

Läs mer om uppdraget här.