Ladok

Användning av olika miljöer i Ladok

2019-11-06

Under hösten 2019 har alla lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner fått möjlighet att berätta hur Ladoks olika miljöer används på lärosätet. Totalt 38 svar från 32 lärosäten har kommit in.

Staffan Ekstedt är utvecklings- och driftansvarig för Ladok och har sammanställt svaren från enkäten.

– De flesta lärosäten svarade på enkäten så det var en bra respons. Hösten 2017 så inventerade vi vilka behov av miljöer som behövdes efter produktionssättningarna och den undersökningen resulterade i de tre miljöer vi idag erbjuder alla lärosäten; det vill säga testmiljön, utbildningsmiljön och integrationstestmiljön (utöver själva produktionsmiljön). Eftersom Ladok nu har varit i drift för alla lärosäten sedan årsskiftet så ville vi undersöka hur de olika miljöerna används idag.

Alla lokala kontaktpersoner och lokala tekniska kontaktpersoner fick en enkät med frågor om användningen av de olika miljöerna på lärosätet. I enkäten frågades bland annat hur miljöerna används, hur många som använder dem och vad som kan förändras och förbättras.

Resultaten av undersökningen kommer att ligga till grund för hur de olika miljöerna utvecklas i framtiden.

– Vi kommer att behålla alla miljöer men nu har vi svart på vitt vad de olika lärosätena efterfrågar. Det kommer vi att utgå ifrån i förbättringsarbetet, säger Staffan Ekstedt.

Sammanfattning av resultaten av enkäten

Testmiljön

 • Närmare 100 % använder testmiljön.
 • 75 % använder testmiljön dagligen, 20 % någon gång per vecka och resten ännu mer sällan.
 • 56 % uppger att det är 1-10 personer som använder miljön, 36 % uppger att det är 10-100 personer och cirka 8 % säger att det är fler än hundra personer.
 • Över 90 % är nöjda med uppgraderingstidpunkten (dag/klockslag) och med data (uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet).
 • 20 % är missnöjda med tjänster/integrationsmöjligheter; bland annat tycker man att det är otydlig information angående access till uppföljningsdatabasen samt önskar koppling mot NyA mfl (sammansatta tjänster).

Kommentarer kring testmiljön

 • Förutom till test använder man miljön för utbildning och support.
 • Det är för kort tid mellan uppgradering av test och produktion.
 • Inte bra att man kopierar all data vid uppgradering, jobbigt för IT. Spara användare och rättigheter.
 • Var startar feeden efter uppgradering.

Utbildningsmiljön

 • 67 % av lärosätena använder utbildningsmiljön och 33 % använder inte utbildningsmiljön.
 • 13 % använder miljön dagligen, 22 % varje vecka, 65 % någon gång per månad eller ännu mer sällan.
 • 57 % av de som svarar uppger att det är 1-10 personer som använder miljön, övriga uppger att det är 10-100 personer eller fler.
 • Över 90 % är nöjda med uppgraderingstidpunkt (dag/klockslag).
 • Över 90 % är nöjda med data (uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet).
 • Över 90% är nöjda med tjänster/integrationsmöjligheter.

Kommentarer kring utbildningsmiljön

 • Vi vill ha en annan färg för miljön, som likt test-miljön ”skriker” att den är annorlunda än produktionsmiljön.
 • Kände inte till den …

Integrationstestmiljön

 • 56 % använder miljön och 44 % använder den inte.
 • 72 % använder miljön dagligen, 17 % varje vecka och 11 % någon gång i månaden.
 • 89 % anger att det är 1-10 personer som använder miljön och 11 % anger att det är mellan 10-100 personer.
 • Över 90% är nöjda med uppgraderingstidpunkten (dag/klockslag)?
 • Över 90% är nöjda med data (uppdateringsfrekvens/mängd/kvalitet)?
 • Över 90% är nöjda med tjänster/integrationsmöjligheter?

Kommentarer kring integrationstestmiljön

 • Ser ingen poäng med den. Behov täcks av testmiljön.
 • Lägre uppgraderingsfrekvens! Ta in ny data med sällan.
 • Måste få veta var feeden startar.
 • Versionsinfo/releasenotes måste vara publicerad/e samtidigt som miljön uppgraderas.