Ladok

Välkommen på Ladokträff den 31 mars!

2020-01-29

Träffen är till för lokala kontaktpersoner, lokal förvaltning, support och utbildning. Vid träffen informerar vi om utveckling och verksamhetsstöd till lärosäten och en del av mötestiden är tänkt att användas som erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Ur programmet:

  • Utvecklingen av Ladok 2020
  • Stockholms universitet berättar om sin pilot för tillgodoräknande i studentgränssnittet
  • Högskolan Dalarna berättar om hur det har gått att komma igång med Bak-och framgrund
  • Resultatet av förstudien ”Gemensamt stöd för utbildningsplanering”
  • Diskussioner i mindre grupper
  • UKÄ och SCB informerar om vad som är på gång
  • Nytt! Spontana möten

Lokalerna är öppna fram till kl 17 så det finns möjlighet att stanna kvar och diskutera aktuella frågor. Arrangörerna kommer inte initiera några möten utan det är upp till deltagarna själva att arrangera det innan eller under mötesdagen. Däremot kommer några från Ladokkonsortiet stanna kvar för vidare diskussion.

Lokal: Bryggarkungen på Westmans Event & Konferens, ingång Holländargatan 17.

Sista anmälningsdag är den 1 mars. Max 3 bokningar per lärosäte.

Program och anmälan

Länk till program och anmälan.