Ladok

Ändring i driftmeddelanden

2018-04-16

Från och med måndag 16/4 kommer listan med driftmeddelanden här på startsidan för ladok.se att ändras. Istället för att visa alla driftmeddelanden kommer den framöver bara att visa meddelanden som rör nya Ladoks produktionsmiljö, samt allmänna driftmeddelanden om exempelvis driftstörningar i JIRA. Vi kommer också göra det möjligt att från supporten tidsstyra vissa meddelanden, så de tas bort från startsidan när de inte längre är aktuella. Syftet med ändringen är att göra det enklare att snabbt hitta den information som av de flesta anses viktigast, dvs information om störningar i produktionsmiljön.

Observera att listan över driftmeddelanden på undersidan https://ladok.se/meddelanden kommer att vara oförändrad och även fortsättningsvis innehålla alla meddelande oberoende av kategori och tid.