Ladok

Alla beställningar görs nu i Jira

2019-04-11

Ladokbeställningar på ett ställe

Idag börjar vi hantera beställningar i Jira (LADOKBEST) istället för ServiceDeskPlus.

I den nya beställningsportalen ’Ladoksbeställning’ kan Lokala kontaktpersoner, Lokala tekniska kontaktpersoner och Lokala objektägare lägga alternativt godkänna beställningsärenden samt se och kommentera redan lagda beställningar.

Här finns lathund

Om du vill så kan du läsa hur du gör i Lathund-Ladokbeställning.

ServiceDeskPlus försvinner

Inga nya beställningar kan nu läggas i ServiceDeskPlus. Redan öppna beställningar kommer vi i första hand avsluta i ServiceDeskPlus.

Övrig support t ex frågor, felanmälan etc fortsätter vi hantera i Jira (LADOKSUPP) på samma sätt som tidigare.

Har du frågor?

Kontakta Ladoksupport