Aktuellt

Referensgrupp

Den 16/2 träffades referensgruppen och representanter från projektet för första gången. På mötet fördes dialog om syftet med gruppen, hur långt vi hunnit i projektet samt frågan om hur plan, kurs och kurstillfälle förhåller sig till varandra. Referensgruppen kommer att träffas en gång varje månad för att ge stöd till projektet i olika vägvalsfrågor.

Testlärosäte

Projektet har utsett Konstfack till att vara testlärosäte för utbildningsplanering. Målsättningen är att Konstfack ska använda Ladok för utbildningsplanering under hösten 2021. Arbete pågår också med att utse det första mållärosätet som ska använda Ladok senast sommaren 2022.

2021-02-19 | Kina Nilsson